Kontakt

Küsimuste ja meediapäringute korral kirjuta korraldajatele aadressil talff@feministeerium.ee.

Meist

Tallinna feministlik foorum (TALFF) on kohtumispaik naiste ja vähemuste õigustest hoolivatele inimestele Eestist ja naaberriikidest.

Foorumiga tahame levitada feministlikku maailmavaadet ehk arusaama, et inimeste õigused ja võimalused ei peaks sõltuma nende soost. Veelgi enam, rõhumise eri vormid ei toimi üksi, vaid omavahel põimunult, hõlmates muu hulgas soolist, seksuaalset identiteeti, puuet või erivajadust, keeleoskust, rahvust, välimust, nahavärvi, vanust, majanduslikku tausta või usutunnistust.

TALFF toimus esimest korda 2019. aastal ja selle programmi leiad arhiivist.

TALFFi korraldab MTÜ Oma Tuba/Feministeerium ja hulk julge südamega vabatahtlikke. 

TALFF 2021 toimub tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusele.