Loomekonkurss 2023

Ootame 17. oktoobriks 2023 meeme ja kujundatud loosungeid, mida saab trükkida kas kleebistena või printida rõivastele.

Feministeeriumi loomekonkursi teemaks on sooline ebavõrdsus kõigis selle vormides: struktuursest majanduslikust ebavõrdsusest puudulike vägivalla eest kaitsvate seadusteni, sooline enesekindlus ja eufooria, hariduslõhe ja iibefanatism. Soolist võrdsust on pahatihti vaadeldud muust ebavõrdsusest eraldi, kuid tänapäeva feministidel tuleb seista vastu soolisele ebaõiglusele niisamuti kui piirkondade vahelisele sotsiaalmajanduslikule ebavõrdsusele. Teretulnud on nii informatiivsed kui ka humoorikad pildid ja laused.

Suunavad küsimused inspiratsiooniks:

 • Millised on sinu feministlikud sõnumid?
 • Mis on sugu?
 • Milliste teemade eest seisab sooline võrdsus?
 • Mis on feministlik nõusolekukultuur?
 • Mis on aktuaalsed ühiskondlikud teemad, mis sugusid erinevalt puudutavad?
 • Kuidas seostuvad majanduslik ebavõrdsus ja sooline ebavõrdsus?
 • Mis on hooletöö olevik? Aga tulevik?
 • Mis on soolisuse roll kliimaõigluses?

Konkursi auhinnafond on 2500 eurot, mis jaguneb kuni viie parima kujunduse autori vahel. Parimad valib välja Feministeeriumi toimetus. Koos autoritega otsustakse pusa, T-särgi, mütsi või riidest kottide ning plakatite ja kleepekate täpsed kujundused.

Konkursitööd tehes arvesta järgmiste tingimustega:

 • Esitada võib kuni kolm kavandit.
 • Sõnumi loomiseks võib uurida Eesti ja Euroopa ebavõrdsust käsitlevaid uuringuid, analüüse ja arvamuslugusid, ilukirjandust jne (nt EIGE, Vikerkaar, Ariadne Lõng, IPCC jne).
 • Naljasoon on teretulnud, kuid mitte kohustuslik.

Küsimused ja konkursitööd saata aadressile info@feministeerium.ee.