Programm 2021

Üritused toimuvad veebis!
5. novembri õhtune vestlus ja lõpupidu toimuvad Tallinna Möku baaris

2.11

14.00-15.30. Vestlus “Solidaarsuse koostisosad”. Agnė Bagdžiūnaitė ja Jurgis Valiukevičius Leedust koos Airi Triisbergiga (EN**)

Millised on olnud Leedu rohujuuretasandi poliitilise organiseerumise arengusuunad viimastel aastatel? Airi Triisbergiga vestlevad Agnė Bagdžiūnaitė ja Jurgis Valiukevičius. Vestlus on inglise keeles.

 Registreeri SIIN

3.11

10.30-12.00. Töötuba “Ma olen feminist, aga mitte selline”. Sasha Gartman ja Aleftina Shaulskaya (RU***)

Avatud vestlusring feminismi ja feministina defineerimise teemal, Sasha Gartmani ja Aleftina Shaulskaya juhtimisel. Vestlus on vene keeles.

 Registreeri SIIN

14.00-15.30. Vestlus “Kuidas teha feministlikku aktivismi riigieelarves?”. ​Femínísk fjármál – the Feminist Budgeting Group Islandilt (EN**)

Feministliku eelarvestamise aktiivgrupp Femínísk fjármál Islandilt avab sootundliku eelarvestamise põhimõtteid. Vestlus on inglise keeles.

18.00-20.00. Tallinna feministliku lugemisgrupi arutelu feminismist ja suutmissurvest. Kaimai Kuldkepp, Tallinn Feminist Reading Group (EN**)

Tallinna feministliku lugemisgrupi (Tallinn Feminist Reading Group) kohtumistel arutatakse iga kuu mõnda feministlikku teemat, mille kohta on enne lühike materjal läbi loetud. TALFFi eriürituse teemaks on suutmissurve, materjal on kättesaadav siit. Nii tekst kui ka arutelu on ingliskeelne.

 Registreeri SIIN

4.11

10.30-12.00. Ettekanne “Sooline üleminek kui kollektiivne feministlik praktika”. Sara Arumetsa (ET*)

Transsoolisust on autobiograafilistes, meditsiinilistes ning sotsiaal- ja humanitaarteaduslikes käsitlustes peetud seesmuse ja välisuse ehk vaimu ja keha, tegelikkuse ja näilisuse, tunnetusliku ja nähtava või indiviidi ja ühiskonna vaheliseks ebakõlaks või vastuoluks. Millest on see tingitud, et transsoolisus ilmneb sellise lõhestatud kogemusena?

Tallinna Feministlikul Foorumil esitleb Sara Arumetsa oma uurimistööd, kus ta lahkab seda küsimust prantsuse filosoofi Simone de Beauvoiri feministliku ja eksistentsialistliku eetika kaudu.

Oma ettekandes mõtestab ta transsoolisust sotsiaalselt tähendusliku kogemusena, mille tähenduslikkus „ebakõlana“ tuleneb sunnitud vastandusest paiksoolisusega. Sara püüab seda vastandust analüüsides jõuda transsoolisuse käsitluseni, mis väldiks soolise essentsialismi, soolise konstruktivismi ja soolise voluntarismi vahelisi liivajooksnud vaidlusi. Ta väidab, et olenemata sellest, kas sooline identiteet on kaasasündinud, sotsiaalselt tingitud või vabalt valitud, on transsoolised inimesed asetatud olukorda, milles nad on sunnitud nägema vaeva, et oma soolisi identiteete ühiskondlikult kehtestada. See vaev peab õnnestumiseks olema aga kollektiivne ning hõlmama nii trans- kui ka paiksoolisi inimesi. Ettekande ja arutelu käigus vaadatakse lähemalt, mida see tähendab ning mida on sel kõigel pistmist feminismi ja eetikaga.

Sara Arumetsa on vabakutseline autor, mõtleja, aktivist ja filosoofia entusiast. Selle aasta kevadel kaitses ta Tallinna Ülikoolis oma magistritöö „Seesmuse ja välisuse vahel. Simone de Beauvoiri ambivalentsuse mõiste toel transsoolisuse fenomenoloogia poole“ ning praegu uurib ta soo tunnustamise ajalugu Eestis.

Ettekanne ja arutelu on eesti keeles.

 Registreeri SIIN

14.00-15.30. Seminar “Maailmamuutvad pildid”. The Gender Photographer Rootsist (EN**)

Rootsis tegutsev The Gender Photographer ehk Tomas Gunnarson peab loengu, kus käsitleb sooliste stereotüüpide äratundmist meedias. Loeng ja töötuba on inglise keeles.

 Registreeri SIIN

15.45-16.30. Visuaalse materjaliga töötamise õpituba “Maailmamuutvad pildid”. The Gender Photographer Rootsist (EN**)

Pärast loengut juhib Rootsis tegutsev The Gender Photographer ehk Tomas Gunnarson töötuba, kus käsitleb sooliste stereotüüpide äratundmist meedias. Loeng ja töötuba on inglise keeles.

 Registreeri SIIN

18.00-20.00. Käsitöö veebiõpituba “Mis sul kotis on?”. Thalia Eccles, Craft Circus käsitöögrupp (EN**)

Thalia Eccles on käsitööentusiast ja kogukonna koolitaja. Käsitöötsirkuse (Craft Circus) töötoas luuakse Thalia juhendamisel taaskasutatud materjalidest praktilised nööridega kotid. Töötoas osalemiseks vajalikud materjalid saab raamatupoest Puänt (Telliskivi Loomelinnakus) kätte alates 21st oktoobrist. Töötuba on ingliskeelne.

 Registreeri SIIN

5.11

10.30-12.00. k.ö.k-i kollektiivi toidujutukohtumine. k.ö.k kollektiiv ja Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta Rootsist (EN**)

Teeme koos Rootsi kunstniku Petra Baueri ja Tensta-Hjulsta naistekeskuses tegutseva k.ö.k-i kollektiiviga süüa. Jälgime ühe erilise toidu valmimist ja kuulame sellega kaasas käivat lugu. Kaasa kokata võib, ent ei pea! Kohtumise keel on inglise keel.

 Registreeri SIIN

14.00-15.30. Vestlus “Organiseerumistöö ja solidaarsus. Islandi feministlik liikumine”. Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir Islandilt (EN**)

Islandi naiste õiguste ühingu juht Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir tutvustab, millised on nende feministlikud töötavad. Ettekanne ja vestlus on inglise keeles.

 Registreeri SIIN

18.00-20.00. Vestlusring “Kuidas leida ühine keel teiste feministidega?” Aet Kuusik ja Rebeka Põldsam (ET*) NB! Toimub Tallinna Möku baaris. Osalemiseks peavad kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik vähemalt 18-aastased osalejad.

Kas oled tundnud, et tahaksid mõnda feministide kampa kuuluda, et koos midagi ära teha, aga … tekib “aga”? Tallinna feministliku foorumi ainus näost-näkku üritus kutsub kokku saama ja looma koos turvalist ja julget ruumi, et arutada järgmisi küsimusi.

  • Mis on see miski, mis loob tingimused ühiseks tegutsemiseks ja mis seda takistab?
  • Kuidas luua ruumi sellisteks aruteludeks, kus saab välja öelda ebamugavaid asju või kritiseerida suundumusi, mis häirivad, kartmata lahendamatut konflikti või ülesõitmist?
  • Kuidas teadvustada oma privilegeeritud või nõrgemat positsiooni ning kuidas seda arvesse võtta?

Kui oled neile teemadele ühest või teisest küljest mõelnud ja tahaksid kaasa rääkida, tule enne TALFFi lõpupidu Tallinna Mökusse vestlusringi, mida modereerivad Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusik ja kolleegiumi liige Rebeka Põldsam.

Vestlus on eesti keeles.

 Registreeri SIIN
5.11 kell 20.00 Lõpupidu live-esinejatega Tallinna Möku baaris. Esinevad burleskiartist Misty Mosquito ja Dynamic Daria. Muusikat mängib DJ Homokringel. 

Sissepääs uksel vaba annetusega 7 eurost alates Feministeeriumi toetuseks. Sularaha kaasa!

Sissepääsuks peavad kehtiva COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik vähemalt 18-aastased osalejad.

* ET – töökeel eesti keel

** EN – töökeel inglise keel

*** RU – töökeel vene keel