Toetav foorumikogemus

TALFF taotleb, et iga osaleja saaks ürituselt turvalise ja toetava kogemuse, sõltumata tema soost, seksuaalsest identiteedist, puudest või erivajadusest, keeleoskusest, rahvusest, välimusest, nahavärvist, vanusest, majanduslikust taustast või usutunnistusest. Korraldajal on õigus paluda lahkuda juhul, kui seda ei austata.

Et foorum oleks hirmuvaba, peaksid sa

  • austama, et inimeste kogemused ja taustad on erinevad, ja olema nende suhtes avatud
  • tunnistama teiste füüsilisi ja emotsionaalseid piire
  • küsima nõusolekut, kui soovid kedagi pildistada, kellegagi vestelda või kedagi puudutada
  • jälgima, et jätad ühises arutelus aega rääkida ka teistele
  • mõistma, et turvalist ruumi luuakse koos ja et see on kollektiivne õppimise protsess
  • teadvustama, et igaüks vastutab oma sõnade ja tegude eest ise

Kui koged ise või näed pealt olukorda, mis paneb sind ebamugavalt tundma, siis teavita sellest korraldajat. 

TALFF saab teoks tänu korraldajate väga suurele tööle. Paljud neist teevad seda tööd vabatahtlikuna. Palun arvesta nende töö ja panusega ning suhtu neisse heatahtlikult ja lugupidavalt.