TALFF 2021

Kuidas teha feminismi?

2.-5. november

Sel aastal on pandeemia käigus suuremaks kärisenud ühiskondlik ebavõrdsus saanud selgema kuju. Olukord nõuab feministlikku analüüsi ja aktivismi panust, et luua majanduslikult,  poliitiliselt ja kultuuriliselt võrdsemat ja paremat kohta, kus elada, arvestades kõikide inimeste võimalusi ja vajadusi.

Feminismiküsimused on pälvinud üha rohkem kõlapinda ja pakuvad platvormi järjest uuteks diskussioonideks nii ajakirjanduses kui ka poliitikas. Samas kasutatakse feministlikke sõnumeid üha enam vahendina, mille abil müüa mistahes kaupa ning poliitilisel areenil on võimalik koguda plusspunkte, raamistades ennast nii feminismi pooldaja kui ka vastasena. 

Kõik see tekitab küsimuse: mida tähendab feminism praktikas? Kuidas olla solidaarne, kaasav ja arvestada erinevaid kogemusi maailmas, kus teaduspõhisust, naiste õigusi ja solidaarsust vähemustega raamistatakse radikaalsuseks ja seda radikaalsust omakorda negatiivseks? Kuidas luua turvalisemat keskkonda feministliku kogukonnana, kohalikul tasandil ja laiemalt?

Kuidas sõnastada ühiseid eesmärke, kasvada liikumisena tugevamaks, et seista vastu ekspluateerivatele tavadele ja inimõigusi eiravatele poliitilistele jõududele? Kuidas rakendada feministlikku eetikat oma igapäevaelus? Milline on feministi vastutus? 

2021. aasta Tallinna feministliku foorumi (TALFF) teema on “Kuidas teha feminismi?”. Tuleme kokku, et mõelda feminismist mitte kui sildist, mis on meeltmööda või vastukarva, vaid kui aktiivsest tegevusest, et maailma sooliselt võrdsemaks muuta

TALFFil kohtuvad ühiskondlikud algatused ja aktivistid Rootsist, Islandilt ja Baltimaadest, kellega püüame leida ühiseid kokkupuutepunkte, et neid küsimusi arutada nii asjalikus kui ka lõbusas vormis ja vaadata koos kõigi osalejate ja külalistega tulevikku.

TALFFi üritused toimuvad nädala jooksul veebis ja nädala lõpus näost-näkku kohtumisel. Foorumi lõpetab live-esinejatega pidu!

TALFF toimub tänu Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusele.