Kasutustingimused

Tallinna feministliku foorumi veebilehte haldab mittetulundusühing Oma Tuba. Oma Tuba jälgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit. Veebilehe alla kuulub kogu selle sisu, kaasa arvatud kogu materjal, struktuur ja disain. Palume tutvuda kasutustingimustega veebilehe esmakordsel kasutamisel ja võtta arvesse, et võime kasutustingimusi ette teatamata muuta.

Autoriõigus

Veebilehe kasutajana nõustute, et veebilehe autoriõigused ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad mittetulundusühingule Oma Tuba.

Isikuandmete kaitse reeglid

Siin alajaotuses selgitame, milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme, millisel eesmärgil ja alusel ning milliseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid rakendame, et oma tegevuses isikuandmete kaitse tagada.

Üldised põhimõtted

  • Igaühel on õigus otsustada selle üle, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse.
  • Oma tegevuses kogume ja töötleme isikuandmeid mahus, mis on vajalik meie eesmärkide saavutamiseks ning mitte rohkem.
  • Meile edastatud isikuandmeid kasutatakse vaid selleks eesmärgiks, milleks need on edastatud. Kustutame või anonümiseerime isikuandmed, mille töötlemine ei ole enam eesmärgipärane.
  • Me ei müü ega rendi isikuandmeid mitte kellelegi.
  • Me ei luba isikuandmetele ligi pääseda ega anna neid välja riigile ega teistele isikutele, välja arvatud juhul kui selleks on üheselt selge seaduslik alus või andmesubjekti nõusolek ning see on kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusnormidega

Kasutame koostööpartnereid ja teenusepakkujaid, mis kaitsevad isikuandmeid. Kui võimalik ja praktiline, kasutame isikuandmete kaitseks krüpteerimist, nii nende edastamisel kui säilitamisel.

Me ei avalikusta kolmandatele isikutele meile e-kirja saatnud või muul viisil ühendust võtnud inimeste isikuandmeid (sh nimesid) ilma nende loata. E-kirjad, mis on saadetud üldaadressidele, vaatab üle üks vastutav töötaja, kes edastab selle vajaduse korral teisele töötajale või teistele töötajatele.

Veebileht kasutab vaikimisi HTTPSi krüpteeringut, mis tähendab, et andmete liikumine meie veebilehe ja kasutaja brauseri vahel on turvaline.

Me ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ilma andmesubjekti nõusolekuta või seadusliku aluseta.

Küsimuste korral palume võtta ühendust meiliaadressil omatuba@gmail.com.